Příprava před svařováním

Před započetím svařování je vevařované trubky třeba zafixovat v požadované pozici vůči trubkovnici. To se zpravidla provádí nastehováním trubek Tig-hořákem. Stehováním však trubku "přitáhnete" k jedné straně vrtání trubkovnice, takže trubka není ve vrtání vystředěna. Následkem toho není svar po následném automatickém orbitálním svařování zcela pravidelný a může docházet k pěnění svarové lázně.

Pro naprosto přesné vystředění trubky ve vrtání trubkovnice, kónické roztažení trubky na kontakt s vrtáním, a jejímu zafixování v trubkovnici (trubka je zajištěna proti posunutí např. při převozu na jiné pracoviště) je možné použít Mechanicko-hydraulickou kontaktní expanzní jednotku Technodata typ TES 97. Její popis a parametry najdete na vloženém katalogovém listu:

TES 97 - Mechanicko-Hydraulická kontaktní expanzní jednotka

Brusky wolframových elektrod pro orbitální svařování